Døme på samtykkesakar i Hordaland

Her er ei oversikt over nokre sakar  som er handsama av Hordaland fylkeskommune dei siste åra.

Søknad om samtykke

m2 BRA

Uttale frå fylkesmannen

Innstilling frå fylkesrådmannen

Fylkesutval: vedtak

Odda: Områdereguleringsplan for Smelteverkstomta

25 000

Tilråding samtykke

Tilråding samtykke

Vedtak samtykke (19.05.16)

Fusa: Fjord´n senter, Eikelandsosen

6 000

Tilråding samtykke

Tilråding samtykke

Vedtak samtykke (08.12.16)

Askøy: Kleppestø sentrum områdeplan

45 000

Tilråding samtykke

Tilråding samtykke

Vedtak samtykke (08.12.16)

Bergen: Biltema i Haukås Næringspark

6 000

Tilråding ikkje samtykke

Tilråding ikkje samtykke

Trekt av tiltakshavar

Stord: Biltema i Heiane Vest næringsområde

3 700

Tilråding ikkje samtykke

Tilråding ikkje samtykke

Vedtak samtykke 26.10.17

Fjell: Reguleringsplan for Smålonane

19 000

Tilråding ikkje samtykke

Tilråding ikkje samtykke

Vedtak ikkje samtykke

21.06.18