Kontaktinformasjon - forum for regionsenterkommunar

Kven er med frå dei ulike kommunane og etatane?

Ansvarleg for Forum for regionsenterkommunar

 

Askøy

Tina Marie Lund, byplanlegger, areal og samfunn
Epost: Tina.Lund@askoy.kommune.no

Bergen

Mette Svanes, direktør for plan- og bygningsetaten
Epost: Mette.Svanes@bergen.kommune.no

Fjell

Lena Garnes, avdelingsleiar på plan
Epost : Lena.Garnes@fjell.kommune.no

Kvam

Jon Nedkvitne, samfunns- og utviklingssjef
Epost: jone@kvam.kommune.no

Kvinnherad

Kjartan Thoresen, arealplanleggjar
Epost: kjartan.thoresen@kvinnherad.kommune.no

Lindås

Frøydis Ones, plansjef
Epost:Froydis.Ones@lindas.kommune.no

Odda

Kristian Bondhus-Jensen
Epost: kbj@odda.kommune.no

Os

Tina Kvammen Mjøs Sinclair, fagsjef plan
Epost: tkms@os-ho.kommune.no

Stord

Lovise Vestbøstad, kommunalsjef
Epost: lovise.vestbostad@stord.kommune.no

Voss

Berit Marie Galaaen, leiar plan, oppmåling og byggesak
Epost: Berit.M.Galaaen@voss.kommune.no

Fylkesmannen i Hordaland

Torgeir Flo, sakshandsamar
Epost: fmhotfl@fylkesmannen.no

Statens vegvesen

Bente Øyre
Epost: Bente.Oyre@vegvesen.no