Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Informasjonsmøte for foreldre og føresette

Måndag 28.september: VG1 Studiespesialiserande, MDD, og Idrett. 

Onsdag 30.september: VG1 Bygg og anlegg, Elektro, Media og Kommunikasjon, TIP og VG2 IKT-servicefag.

For begge dagane er det frammøte i Konsertsalen på Saghaugen kl. 17.30.

Utprøving i VGS

Dei to siste vekene i oktober får me besøk av  omlag 300 elevar i ungdomsskulen som skal  prøva ut utdanningsprogramma i vidaregåande skule. Me ynskjer alle velkomen til oss og håpar det vert eit lærerikt og nyttig opphald.

Sjå fleire saker

Forskingsdagane 2015

Forskingsdagane 2015

I år fekk skulen besøk av tre forskarar frå HSH. Merete Økland Sortland opna med foredrag om eksperiment som motivasjon og innlæring av omgrep i fysikk. Nestemann ut var Per Fadnes som snakka om biologisk mangfald i Sunnhordland, og Ranveig Olsen avslutta med foredraget "Hvordan kan organismer spredd med ballastvann endre marine økosystem?". Interessant og berikande for både elevar og lærarar!

Kriseberedskap

Kriseberedskap

Kva gjer vi dersom det oppstår ei krise på skulen? Vanskeleg å førebu seg på det utenkjelege, men å vere budd mentalt på slike hendingar, er ein viktig del av kriseberedskapen. Bjørn Pollestad frå Institutt for Beredskap føreleste og rettleia personalet på skulen på planleggingsdagen 14. september.

Sjå fleie saker