Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Tysdag 10. mai

skal heile personalet skulerast i korleis me på ein meir systematisk måte kan jobba med skulemiljøet vårt. Organisasjonen "Voksne for barn" leiar samlinga, og og me får opplæring i ulike verktøy me skal ta i bruk når me frå hausten av startar arbeidet med Draumeskulen.

Skulekvalitet

Kunnskapsdepartementet offentleggjorde i april ein rapport som skulle vise kvaliteten på dei vidaregåande skulane. På bakgrunn av resultat på sju variablar knytt til gjennomføring og elevane sine faglege resultat, fekk kvar skule ein poengsum mellom 1 og 6. Me fekk 3.5 som er over både lands- og fylkessnittet - eit godt utgangspunkt for vidare arbeid med læringsmiljøet.

AKTUELT

Trafikkdag 2016

Trafikkdag 2016

Mange aktørar var med og gjorde årets trafikkdag til ei lærerik oppleving for elevane. Trond Boye Hansen, som no forskar på trafikkulukker, men som i mange år har vore ambulansesjåfør kom med mykje viktige fakta og informasjon. Robert Skogvoll fortalde frå sitt liv både før og etter at han blei lam etter trafikkulukke. På dei ulike stasjonane deltok Vegvesen, trafikkopplæring, brannvesen, Røde kors, ambulansetenesta og politiet. Per Ove S Husevik gjer ein strålande jobb som prosjektleiar den som koordinerer det heile i lag med dei ulike etatane og Stord vidaregåande skule.

Draumeskule

Draumeskule

Som ein av 4 skuler i Hordaland fylkeskommune er skulen vår trekt ut til å verre med i eit stort forskingsprosjekt kalla Draumeskulen. Eit systematisk arbeid for å auka trivsel og betre skulemiljøet, skal hjelpe oss til å bli endå betre på å redusere fråvær og fråfall frå skulen. Prosjektet går over tre år, og er eit samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Nordlandsforskning, Oxford Research, fire fylkeskommunar og Organisasjonen Voksne for barn. Elevmentorar er sentrale i prosjektet. Elevmentorane er VG2- eller VG3-elevar som er med på arbeidet med «Draumeklassen» i Vg1-klassane, og med på å arrangere kjekke aktivitetar for dei nye elevane. Me startar opp med Draumeskulen til hausten.

Sjå fleie saker