Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
  • For fleire detaljar; sjå "Opptakskriterium" under.
Send søknad!

Aktuelt

Foreldrefest med høg kvalitet

Foreldrefest med høg kvalitet

-Dersom dette er nivået allereie no, kvar skal det ende i mai? Det utbraut ein av dei føresette i begeistring etter å ha opplevd elevane i aksjon på foreldrefesten førre fredag. Tradisjonen tru gav me foreldre og føresette ein smakebit av det me driv med på Manger folkehøgskule; musikk!

Aktiv i folkehøgskule landskapet

Aktiv i folkehøgskule landskapet

Manger folkehøgskule deltar aktivt på fleire frontar i folkehøgskule-landskapet. Me ser verdien av at me står samla i arbeidet for skuleslaget på ulike arenaer. Difor har me den siste tida hatt representantar på Informasjonskontoret for folkehøgskulen (IF) sin årlege konferanse, kurs for tillitsvalte i regi av Folkehøgskuleforbundet (FHF), og ikkje minst oppstartseminar for bærekraftprosjektet i regi av Fremtiden i våre hender..

Sjå fleire saker