Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Ungdata-undersøkinga i Kvinnherad 2015

Elevane ved Kvv skal vera med i ei anonym spørje­undersøking blant ungdomane i kommunen. Formålet er å kartleggje ulike sider ved livsstilen og levekåra til ungdom. Resultata frå undersøkinga vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det førebyggjande arbeidet retta mot ungdom i Kvinnherad kommune. Data frå undersøkinga vil også kunne verte brukte i forskings- og utviklingsprosjekt der målet er å få ny kunnskap om oppvekstvilkåra til ungdom.
Du kan lesa meir om undersøkinga her:

Lærarane kursar seg i vurdering

Heile lærarstaben ved KVV deltek i kurset "Skolebasert vurdering for læring." Kurset er eit såkalla MOOC-kurs (Massive Open Online Courses), og vil gå over tre semester.

Målet er å få auka kunnskapen om vurdering og læring, og få til ein betre kollektiv vurderingspraksis, noko vi trur vil vera svært gunstig for elevane si læring og kompetanseutvikling.

Aktuelt

Elevane held det ryddig!

Elevane held det ryddig!

På skulen vår deltek elevane med å halda orden på uteområda. Dei plukkar bos, kostar opphaldsareala og ryddar der det trengs. Ryddinga skjer ein skuletime i løpet av veka, og klassane byter på jobben.

Sjå fleire saker